Betreft ledenvergadering en bestuursverkiezing

Geschreven door: mullert op Vrijdag 04 April 2003, 1328 keer bekeken

Geacht lid van av PEC 1910,

Op 7 april a.s. is weer de Algemene Leden Vergadering van av PEC, zoals je onlangs in de Kleppe hebt kunnen lezen. Naast de gebruikelijke onderwerpen zullen twee belangrijke agenda-punten aan de orde komen: de betaalde kracht en de bestuursverkiezing. Over de betaalde kracht is al voldoende geschreven in de Kleppe, dus daar hoeven wij op dit moment niets meer aan toe te voegen. Over de bestuursverkiezing valt des te meer te melden, daarom ontvangt ieder PEC-lid hierover de nodige achtergrond-informatie.

Bestuursverkiezing Zoals bekend heeft een klein bestuur de afgelopen jaren enorm hard gewerkt om onze vereniging op een goede manier te laten functioneren. Dit is een compliment waard aan het nu nog zittende bestuur. Enkele feiten: het ledenaantal neemt nog steeds toe en bedraagt momenteel meer dan 600 (!), de financiële positie is gezond en er vinden zeer veel initiatieven op en rond de atletiekbaan plaats. Echter de voorzitter, de penningmeester en de secretaris hebben, na vele jaren werk, aangegeven terug te willen treden. Een gezonde vereniging maar straks wel met een penibele situatie als wij er niet in slagen een bestuur samen te stellen met voldoende enthousiaste en capabele mensen. Gelukkig hebben een aantal mensen aangegeven zich in te willen zetten voor de vereniging en zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Het bestuur is daarmee echter nog niet voldoende op sterkte en doet hierbij een dringend beroep op u als lid om serieus na te denken over het leveren van een aktieve bijdrage in het noodzakelijke bestuurs/vrijwilligers-werk binnen de vereniging. Wij willen speciale aandacht vragen voor de functie van penningmeester. Het is essentieel hiervoor een kandidaat te vinden, omdat anders het functioneren van het totale bestuur op losse schroeven komt te staan. Deze klus kan gedaan worden met meerdere personen, zodat de totale belasting per persoon acceptabel blijft, maar iemand met enige financiële/boekhoud-kundige achtergrond is noodzakelijk voor het bewaken van het financiën binnen de vereniging. Graag komen wij als kandidaat-bestuursleden in kontakt met gemotiveerde leden of ouders van leden, die bereid zijn enige verantwoordelijkheid binnen de vereniging op zich te nemen. In een nader gesprek kan dan bepaald worden waar deze bijdrage het meest tot zijn recht kan komen. De telefoonnummers en email-adressen staan niet voor niets vermeld bij de onderstaande introductie van kandidaat-bestuursleden. Tot vlak voor de vergadering kunnen kandidaten zich nog melden: Wij zijn benieuwd wie ons komt helpen bij de komende uitdagingen.

Kandidaten Frens Luning (tel. 038-4547263, email: luning@home.nl">luning@home.nl) Arjen Wolters (tel 0525-621738 , email: arjen.wolters@wanadoo.nl">arjen.wolters@wanadoo.nl) Bas Ophoff (tel 06-29512542 , email: b.ophoff @home.nl)